Home

Spatadertherapie

Spataderen (varices) zijn afwijkingen die vaak voor komen, meer bij vrouwen dan bij mannen. Een spatader is een abnormale verwijding van een ader, dit ontstaat omdat het klepsysteem defect is; de kleppen sluiten niet goed meer, waardoor het bloed niet goed voortgestuwd wordt. Het defect aan de kleppen ontstaat doordat het bindweefsel dat de aderwand omhult, verslapt.

Op de afbeelding hiernaast ziet u links een goede adres en rechts een foute.

Het verslappen van het bindweefsel kan velerlei oorzaken hebben. Tijdens de zwangerschap b.v. wordt door een verhoogde hormoonproductie de kwaliteit van het bindweefsel minder. Het gevolg van spataderen is dat afvalstoffen (met het aderlijk bloed) minder goed afgevoerd worden. Doorgaans trekken deze na de zwangerschap weg. Meestel komen spataderen in de benen voor, maar ook aambeien zijn een vorm van spataderen. Verder kan erfelijke aanleg, beroep en een verkeerde houding het ontstaan van spataderen bevorderen.

Spatadertherapie is in principe voor iedereen die last heeft van spataderklachten en/of een slechte doorbloeding in de benen. Deze therapie wordt voornamelijk toegepast bij zwangere vrouwen, en is in de 1ste plaats door Dhr.Jom Lamers ontwikkeld voor zwangere vrouwen. De laatste jaren worden er steeds meer mensen behandeld met spataderklachten die niet zwanger zijn.

De therapie begint rond de 20e week van de zwangerschap, of al eerder als er pijn wordt geconstateerd, deze therapie wordt wekelijks toegepast om een goed resultaat te verkrijgen. Na de zwangerschap volgt er een afbouwschema totdat de klachten weg zijn. Het principe van de massage is, het in goede conditie houden van de tijdelijk verwijde aderen. Bij niet zwangeren is de 1ste periode wekelijks met daarna een aflopend schema tot +/- 1 keer per 4 tot 6 weken. Door de benen met een speciaal ontwikkelde massagetechniek te masseren waardoor het stagnerende zuurstofarme bloed verwijderd wordt. Afvalstoffen en vocht worden afgevoerd en vers zuurstofrijk bloed vult de aderen.

De 1ste behandeling met intake met foto’s duurt +/- 90 minuten, de vervolg behandeling duurt ongeveer 60 minuten, waarbij beide benen worden gemasseerd aan zowel de voor- als achterkant. De druk van de massage wordt de eerste 3 á 4 behandelingen opgebouwd omdat de benen eerst moeten wennen aan massage.

Het effect van de massage bij niet zwangere vrouwen en mannen
Ook niet-zwangere mensen hebben baat bij behandeling met deze massage. De pijnklachten zullen dankzij deze therapie verminderen of zelfs geheel verdwijnen. De bestaande spataderlocaties zullen niet meer verdwijnen, maar worden over het algemeen wel iets lichter van kleur. Ook zal door de massage de huid verstevigen, waardoor nieuwe locaties minder snel ontstaan. Het werkt dus ook preventief.
Het voordeel van de spatadertherapie is, dat door de massage het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt beïnvloedt. De massage is pijnvrij en wordt als zeer aangenaam en ontspannen ervaren.

Dankzij de leefregels en oefeningen, die ik de cliënten meegeef, wordt men er van bewust, dat men er zelf ook veel aan kan doen om pijn te bestrijden en het ernstiger worden van de spataderlocaties te voorkomen. Zowel bij zwangere als niet zwangere mensen zijn er goede resultaten geboekt.

Leefregels
De therapeut benadrukt tijdens de intake, dat de massage samengaat met het volgen van leefregels en oefeningen. Alleen masseren is niet genoeg. De patiënt draagt zelf de verantwoording door zich serieus aan de leefregels te houden. Het resultaat van de therapie hangt af van de inzet van de masseur en van de te behandelen persoon.

Naast leefregels leer ik de patiënt veneuze pompoefeningen aan. Dat zijn beenoefeningen in samenwerking met ademhalingstechnieken. Bij deze therapie worden geen steunkousen geadviseerd bij zwangeren.

Ga voor meer informatie naar de site van de spatadervereniging http://www.spatadertherapie.com 


Stichting Register beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen Vereniging van Spatadertherapeuten Nederlands Genootschap voor Sportmassage Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG)

© 2021 BodyCircle.nl - Realisatie: Sybit - Software op Maat