Home

Ontstaan van massage

Massage is zo oud als de mensheid, de primitieve volkeren masseerden elkaar reeds en in vele beschavingen werd de kunst van het masseren beschreven. Al 3000 jaar voor Christus werden in religieuze geschriften beschrijvingen onder de naam Kong Fu gevonden. Verder kwam het in de Ayar Veda, de heilige en wijsgerige boeken van de Voor-Indiërs voor.

Later werden ook de massagehandgrepen beschreven van de Mohammedanen, Joden, Egyptenaren en Perzen. Meestal kwam dit voort uit hygiënische maatregelen. De Grieken kenden reeds verzorgen tijdens de Olympische spelen. Hippocrates, de vader van de geneeskunde, beschreef uitvoerig de verbeterde doorbloeding van de spieren en de ontspannende en stimulerende werking van een massage.

Na de Romeinse cultuur, en in de middeleeuwen heeft de ontwikkeling stil gestaan. Tijdens de Renaissance ontstond er een opbloei op velerlei gebieden. In Nederland was Boerhaave een beroemde geneesheer. Dr. Mezger ontwikkelde in Nederland de massagehandgrepen uit de Franse school, bestaande uit de 5 klassieke handgrepen zoals effleurage, petrissage, friction, vibration en tapotage. Deze vorm van massage volgde de ontwikkeling van de westerse geneeskunde.


Stichting Register beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen Vereniging van Spatadertherapeuten Nederlands Genootschap voor Sportmassage Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG)

© 2021 BodyCircle.nl - Realisatie: Sybit - Software op Maat