Home

Bindweefsel- en Periostmassage

Bindweefselmassage valt onder de zogenaamde reflex- zonetherapie. Door bepaalde mechanische handelingen in het bindweefsel via zenuwen en hormonen invloed uitoefenen op dieper gelegen weefsels. Storingen die dieper in het weefsel aanwezig zijn, zijn zichtbaar aan de oppervlakte. Deze massage word gebruikt bij chronische en langdurige blessures. Bindweefselmassage kan goed gecombineerd worden met andere massages.

Massage van het bindweefsel geeft niet alleen een plaatselijk effect, de bij dit segment behorende spieren, organen etc. kunnen reageren. Het zal het effect van een massage alleen maar vergroten. Bij bindweefselmassage kunnen we ontstoringstechnieken toepassen bij algemeen onwel, flauwvallen, zee en wagenziekte, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, astma aanval, arm-of beenklachten, druk op borst. Deze ontstoringstechnieken gaat d.m.v. bekken-borstkasgang, streken, strijkingen, aanhakingen en drukpunten (periost).

Verstoringen in organen en spieren zijn in de huidzones voelbaar de zgn. bindweefselzones. Deze zones ontstaan door ziekten of overbelasting. De relatie tussen inwendige organen en huid worden de zones van Head genoemd. Verstoringen zijn in de huidgebieden overgevoelig voor warmte, koude, aanraking en beweeglijk- heid van de huid, dit wordt veroorzaakt door de onderliggende weefsel.

In deze gebieden ontstaat zweet en is pijnlijk bij bewegen, bij oppakken van de huid voelt men de desbetreffende zone.

Behandeling bestaat uit het losmaken van alle lagen, eerst word de huid los gemas-seerd, waarna de diepe technieken volgen.

Periostmassage is een vrij onbekende vorm van massage, deze vorm kan ook met andere massages toegepast worden. Het valt ook onder de reflexzonetherapie. Periostmassage is massage van het beenvlies met de handen, waarbij puntvormige, ritmisch uitgevoerde drukmassage op het beenvlies van bepaalde skeletdelen gegeven wordt met een plaatselijk effect en/of reflectoir effect op afstand. Deze massage wordt m.n. toegepast bij problemen van het periost van botten, gewrichten of van structuren die met periost samenhangen of aanhechten. De periostmassage beïnvloedt middels het parasympatische zenuwstelsel de pijnzin, zowel plaatselijk als op afstand. Periostmassage geeft een veel betere doorbloeding.

Vooraf aan een periostmassage geef je een klassieke massage, waarna je begint met periostmassage. De 1ste behandeling duurt het langst, aangezien de volgende keren steeds sneller adaptie optreedt. Meestal wordt iemand dan 2-3 keer per week behandeld. Als er na 6-12 behandelingen geen resultaat is, wordt er geadviseerd te stoppen. Na elke periostpunt volgt een paar effleurages en petrissages om de onaangename gevoelens en de doorbloedingsstoornissen op te lossen.

Een periostpunt kenmerkt zich door in eerste instantie drukgevoeligheid daarna verweking in acute situatie en de verharding volgt als er niets aan gedaan wordt, dit is de chronische situatie. Periostmassage word gebruikt als je langdurig pijn ondervindt, je staat er mee op en gaat er mee naar bed de zogenaamde 24-uurs pijn. Een gewone massage neemt de oorzaak niet weg en helpt onvoldoende.


Stichting Register beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG)

© 2022 BodyCircle.nl - Realisatie: Sybit - Software op Maat